צעד אחרי צעד: השהיית הפתיחה האוטומטית של הצ'אטבוט ופתיחתו רק על ידי לחיצה על הכפתורעל מנת לעצור את ההפעלה האוטומטית של הצ'אטבוט ופתחתו רק כאשר מבקר לוחץ על כפתור הצאט:
1. היכנסו לחשבון הצ'אטבוט שלכם.
2. בשורת התפריטים העליונה, לחצו על כפתור "כלים והגדרות".
3. ב"כלים והגדרות" בחרו "טריגרים".
4. תחת "טריגר מתוזמן" שנו מפעיל ללא פעיל.
5. תחת "טריגר יציאה" שנו גם כן, מפעיל ללא פעיל.
6. לחצו של "שמור שינויים".

על מנת לראות את השינוי יש למחוק את היסטורית הדפדפן ואת המטמון ולאחר מכן יש לטעון מחדש את העמוד.

stop chatbot automatic trigger

 ×